Leta 2000 je Strokovni svet KZS z zborom sodnikov za delo lovskih psov, potrdil program osnovnega šolanja lovskih psov. Program je bil izveden enkrat in to kot tečaj za pridobitev licence potrebne za opravljanje dela, s strokovnim nazivom Inštruktor za delo v lovski kinologiji, za vse pasme lovskih psov.

Program je takrat pripravila trojica:

 • Vidic Jože,
 • Praznik Matjaž in
 • Strajnar Andreja.

Samo izobraževanje in tečaj je potekalo v organizaciji KZS-ja ter LKD Ljubljana. Pripravljen material, izpitne pole ter vprašanja so po zahtevnosti dosegala nivo, kateri je poleg znanja za inštruktorja za delo lovskih psov, zadostoval potrebam in kriterijem za pridobitev strokovnega naziva, sodniški pripravnik.

Tečaj je obiskovalo pet bodočih inštruktorjev. Izpite za naziv inštruktor lovske kinologije, je uspešno opravilo vseh pet tečajnikov. Ker pa je potreba po enotnem delu in načinu poučevanja bodočih inštruktorjev nujna za uspešno delo vodnikov, je leta 2011 KZS ustanovila komisijo, Komisija Za Šolanje Lovskih Psov (skrajšano KZŠLP).

Novo ustanovljena komisija je pripravila program, kateri je delno povzetek programa iz leta 2000. Pripravljen in dopolnjen program vsebuje vse elemente, tako izpitnih programov KZS, kot programov lovske kinologije.

Zahteva lovske kinologije, tako po programu, kot tudi po poenotenju dela in kriterijev lovske kinologije v celotni Sloveniji, je tako potrjena in pripravljena za potrebe poučevanja bodočih inštruktorjev. Zahtevna evropska zakonodaja na področju izobraževanja ter izvajanja v lovski, kakor tudi športni kinologiji in navsezadnje trendi, kateri nam narekujejo dnevno prilagajanje novim razmeram, tako v lovišču, kot izven njega, so bili povod in hkrati nujna potreba po izobraževanju, katerega smo pripravili.

Novo nastala komisija tako predstavlja načine ter pogoje za pridobitev naziva Inštruktor za lovsko kinologijo.

Namen komisije je zadostiti potrebam po:

 • izobraževanju,
 • poenotiti delo v vseh LKD-jih,
 • slediti in izvajati potrebne učne programe in
 • dvigniti raven znanja inštruktorjev (posledično vodnikov).

Izpitni programi so naslednji:

 1. program izobraževanja za inštruktorje za delo po programu (mladi oziroma mladiči),
 2. program izobraževanja za inštruktorje za delo po programu (vaje poslušnosti 1, skrajšano VP1),
 3. program izobraževanja za inštruktorje za delo po programu (vaje poslušnosti 2, skrajšano VP2),
 4. program izobraževanja za inštruktorje za delo po programu (vaje poslušnosti VP-UOBH skrajšano urbano okolje).

Vse dodatke in spremembe, tako programske, kot tehnične, bomo objavljali na naši spletni strani komisije KZŠLP (www.kzslp.si).

Za KZŠLP, Praznik Matjaž