Predsednik:

  • Primož Ocvirk


Člani komisije:

  • Andreja Strajnar
  • Matjaž Praznik
  • Marjan Gselman
  • Janez Šumak
  • Andrej Reberc
  • Darko Grošelj


Administrator

  • Nataša Gederer